Kjell Jacobsson

Förändrings och konflikthanterings expert

Kjell Jacobsson har under mer än två decennier utvecklat 

ett mycket personanpassat förhållningssätt för ledare i att se 

potentialer och bygga förtroende. Utgångspunkten är vårt

grundläggande mänskliga behov av att ha goda relationer 

till andra människor vi möter.

kjell.jacobsson@primecoach.se

070 440 26 61

 
 

Konflikthantering

Konflikter kan vara osynliga men ha en stark negativ inverkan på medarbetarna. Genom att visa hur vi med små medel kan se nya utgångspunkter och få nya perspektiv, kan Kjell assistera er i att få konflikter att neutraliseras.

Kommunikation

Ibland händer det att viktig information inte riktigt når ut i organisationen, eller att den misstolkas så att produktionen tappar fart. Genom sin stora erfarenhet av samverkan mellan människor i företagen kan Kjell bistå er med att få kommunikationen att fungera på en fast grund av förtroende.

 

Ledningsutveckling

Human Carrier

Ett koncentrerat program för ledningsgrupper

Det händer att ledningsgrupper med erfarna medlemmar kan ha svårt att uppnå sin samlade potential. Programmet stärker medlemmarnas individuella, personliga särdrag och maximerar samarbete och kreativitet så att gruppen kan uppnå full utväxling för sin samlade kompetens. Programmet omfattar ett inledande och ett avslutande gemensamt möte och tre individuella möten för varje medlem.

Affärsförhandlingar

Det är lätt hänt att man har en så tydlig bild av vad man vill uppnå att det blir svårt att fullt ut uppfatta vad motparten säger och vill. I det läget kan förhandlingen gå i stå och det kan bli svårt att komma till avslut. Här kan Kjell assistera er så att ni kan få igång en aktiv, ömsesidig, produktiv process.

Mergers & Acquisitions

Det är inte ovanligt att man förlorar värdefull kompetens och kapacitet på grund av svårigheter med ledning och kommunikation i mötet mellan två företagskulturer. Kjell bistår era ledarei den ömtåliga genomförandefasen så att processen grundas på genuint förtroende. Det ger den bästa möjligheten för kunnande och kreativitet från båda grupperna att komma till sin rätt under de nya förutsättningarna.

 

Kjell har arbetat med chefer i stora banker, i finansbolag, i stora IT-konsultbolag, i stora bygg- och konstruktionsbolag, i stora vårdbolag, i stora konsult och konstruktionsbolag för tung industri, i juridiska konsultbolag, i partnerägda konsult-bolag, i kommunala och i statliga myndigheter. 


 

"Kjell, som coach och person plockar fram dina sidor, som person på ett fantastiskt sätt, vilket får en att förstå, samt se saker ur ett annat perspektiv, inte minst på ett betydligt större område. För mig har Kjells och mitt samarbete gett mig insikter som verkligen gör skillnad. Varmaste rekommendationer!

Servicemarknadschef på Din Bil Sverige